Zamówienia publiczne

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie.

16 lip 2021

Znak postępowania: 3/I/2021 Wygiełzów, 16.07.2021 r. NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJS...

Więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie.

09 lip 2021

Znak postępowania: 3/I/2021 Wygiełzów, 09.07.2021 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy p...

Więcej...

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pn. Roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie

09 lip 2021

informacja-o-kwocie-na-zamówienie-dotyczące-robót-budowlanychPobierz ...

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie

24 cze 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie prze...

Więcej...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

15 kwi 2021

Znak postępowania: 1/11/III/2020 Postępowanie-1-11-III-2020Pobierz ...

Więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych MNPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na 2021 r.

22 sty 2021

Plany-postępowań-o-udzielenie-zamówień-publicznych-MNPE-w-Wygiełzowie-i-Zamek-Lipowiec-na-2021-r.Po...

Więcej...

Protokół z czynności otwarcia ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zarządzania projektem pn. „Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec”.

28 gru 2020

Wygiełzów, 28.12.2020 r. Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec...

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu. MNPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec: Usługa zarządzania projektem pn. „Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec”

18 gru 2020

Ogłoszenie nr 768485-N-2020 z dnia 18.12.2020 r. Muzeum-Nadw...

Więcej...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

01 gru 2020

...

Więcej...

Ustawienia