Iran

Wystawa czasowa
w kruchcie kościoła z Ryczowa.

Jeśli chcesz kogoś poznać,
udaj się z nim w podróż,
lub usiądź do stołu.
[przysłowie perskie]

To proste przysłowie kryje w sobie wiele cech perskiej duszy. Od wieków Persowie to naród, który nieprzerwanie migrował, przemieszczał się. Przyczyny były różne: od motywacji ekonomicznych, przez chęć eksploracji świata, po prześladowania ze strony najeźdźców. Zawsze potrafili w elastyczny sposób dostosowywać się do panującej sytuacji. Jednym z ich sposobów na przetrwanie była niesłychana gościnność, którą potrafią ułaskawić każdego. Nam, etnologom nie pozostaje zatem nic innego, jak usiąść z Irańczykami przy wspólnym posiłku i spróbować zbadać ich kulturę.

Iran a Persja

Dlaczego zamienne używanie określeń „Persowie” i „Irańczycy”, „Persja” i „Iran” oraz „perski” i „irański” jest prawidłowe? Na przestrzeni ostatnich 80 lat powstał spory zamęt. Dla Irańczyków (lub Persów) Iran od zawsze jest endonimem, czyli nazwą używaną w przez nich w kraju. Zmiana egzonimu nastąpiła dopiero 21 marca 1935 roku, a do tej pory w nieperskojęzycznym świecie kraj ten nazywano słowami, które były wariacjami greckiego Persis. U progu drugiej wojny światowej Szach Pahlawi, który miał faszystowskie i nacjonalistyczne poglądy oraz był w dobrych stosunkach z Trzecią Rzeszą, uważał że Niemcy mają lepsze intencje w stosunku do Środkowego Wschodu niż Rosja i Wielka Brytania. Istnieje wersja wydarzeń, która mówi, że ambasador szacha w Niemczech za namową tamtejszych ministrów zasugerował w tamtym czasie perskiemu królowi, iż lepiej, żeby zewnętrzna nazwa Persji brzmiała Iran. Tego słowa używano co najmniej od czasów Sasanidów (226 rok n.e.), a oznaczało ono „kraj Aryjczyków”. W New York Timesie z dnia 26 stycznia 1936 Oliver KcKee napisał: Za namową perskiej misji dyplomatycznej w Berlinie rząd w Teheranie (…) zmienił oficjalną nazwę kraju z Persji na Iran. Na tę decyzję wpłynęło odnowione zainteresowanie nazistów tak zwanymi rasami aryjskimi, których kolebką była starożytna Persja. Ministerstwo spraw zagranicznych w wydanym na ten temat oświadczeniu stwierdziło, że francuskie określenie ‘Perse’ na Persję wskazuje na słabość i chwiejną niezależność tego państwa w XIX wieku, kiedy było pionkiem na szachownicy europejskiej rywalizacji. Słowo ‘Iran’ przywołuje natomiast pamięć przeszłości pełnej mocy i chwały. Obecnie takie wyjaśnienie zaskoczyłoby wielu Irańczyków żyjących za granicą. Persja konotuje im się z wspaniałą starożytną cywilizacją, natomiast Iran, zwłaszcza w zachodnich umysłach – z islamskim fundamentalizmem. W połowie lat trzydziestych XX wieku, poza niewielką grupą intelektualistów, którzy mieli minimalny kontakt ze światem, mało kto w Iranie zetknął się z nazwą Persja. Rozdźwięk pomiędzy Iranem a Persją istnieje w potocznym postrzeganiu ludzi Zachodu do dziś. W czasach bezpośrednio po rewolucji islamskiej w 1979 roku pomagało to ukrywać się wielu irańskim uchodźcom. Obawiając się negatywnych reakcji na Zachodzie, często maskowali się pod przykrywką Persów. Irańska emigracja wolałaby, żeby ich ojczysty kraj nazywano Persją ze względu na pozytywne skojarzenia. Większości Irańczyków mieszkających w swoim kraju kwestia ta nie interesuje w żadnym stopniu. Jednakże w dobie Internetu dyskusja na ten temat stała się popularna wśród irańskiej inteligencji. Strony internetowe i blogi pełne są argumentów za prawidłowością nazwy Persja. Mimo zmiany nazwy na Iran, niektóre rzeczy w zachodnim świecie na zawsze pozostaną perskie np. koty, dywany, czy ogrody. Używanie zamiennie określeń „perski” i „irański” jest uzasadnione również ze względu na lepsze odróżnienie indoeuropejskich Irańczyków od sąsiednich semickich Arabów. W potocznym postrzeganiu często następuje pomyłka w związku z błędnym założeniem, że te dwie grupy stanowią jedność. W rzeczywistości Persowie nie przepadają za Arabami, podkreślając to na każdym kroku. Podobny stosunek Arabowie żywią do Persów, których nazywają w ten sposób, aby podkreślić ich inność, a nawet wyrazić się o nich w sposób pogardliwy, jako o szyitach – niewiernych. Należy też pamiętać, że nie każdy obywatel Iranu musi czuć się Persem, ponieważ w Iranie mieszka bardzo wiele grup etnicznych.

Persja od tysiącleci była na trasie wielkich szlaków handlowych Azji, w tym osławionego Jedwabnego Szlaku. W związku z tym od niepamiętnych czasów był to teren, który wiązał się z olbrzymimi profitami. Nakładane cła dawały olbrzymie dochody władcom. Sprzyjało to oczywiście walkom o wpływy, ale również rozbudowie miast. Mieszanie się towarów i wymiana kulturowa przez około pięć tysięcy lat (na ten okres datuje się pierwsze ślady osadnictwa) sprawiło, że w Iranie wykwitła niespotykanie barwna kultura handlu.

Dziś Iran swoimi rozmiarami nie przypomina, jak niegdyś imperium, lecz i tak jest dużym krajem zamieszkiwanym przez wiele grup etnicznych, w tym Arabów, którzy skarżą się na dyskryminację i ucisk ze strony Farsów. Określenie to pochodzi od nazwy prowincji w środkowo-południowym Iranie, która stanowiła serce starożytnego mocarstwa. Oryginalnie brzmiała Pars, ale została zmieniona, gdyż w arabskim nie ma głoski p. Mimo, że Arabów powszechnie uważa się w Iranie za kulturowo mniej rozwiniętych, a ich stwierdzenia, że są dyskryminowani, nie są bezpodstawne, to nie stali się oni obiektem perskich kawałów, jak inne mniejszości etniczne albo mieszkańcy prowincjonalnych miasteczek. W irańskich kawałach obrywa się Turkom z irańskiego Azerbejdżanu, a zaraz po nich mieszkańcom miasta Raszt na północy kraju. Być może dla Arabów Irańczycy rezerwują sobie prawdziwą pogardę i uważają ich za niewartych nawet kpiny. W istocie podczas badań mogłem napotkać się na niezliczone przykłady uprzedzeń do Arabów. Mania wyższości nad tą nacją jest odczuwalna na każdym kroku. Chociażby rozmówcy spytani o sytuację kobiet w Iranie z dumą odpowiadali, że cieszą się one takimi swobodami, jak np. możliwość prowadzenia samochodów, oczywiście dodając przy okazji, iż nie można uświadczyć tego u zacofanych Arabów. Arabowie są skupieni nad Zatoką Perską, ale również rozrzuceni po całym kraju.

       i3s

i4s

 

              i5s

 

 

      i6s

 

       i7s

 

i8s

 

       i9s

   

i10s

Wystawa czasowa: „Iran”

Miejsce ekspozycji: Kruchta w kościele z Ryczowa

Czas ekspozycji: maj – październik 2016 r.

Scenariusz: Agnieszka Oczkowska

Fotografie: Radosław Biel

Realizacja: Agnieszka Oczkowska

Współpraca: Stanisława Dusza, Piotr Skórkiewicz

Tajemnice malowanej skrzyni

Warsztaty muzealne
dla osób indywidualnych
Czym była i do czego służyła skrzynia? Jakie skarby w niej były ukryte?
Zapraszamy do zapisów uczestników indywidualnych na warsztaty „Tajemnice malowanej skrzyni”. Zajęcia rozpoczną się od zwiedzania wybranej ekspozycji muzealnej i projekcji multimedialnej obrazującej wzornictwo stosowane do zdobnictwa mebli ludowych charakterystyczne dla regionu krakowskiego. Uczestnicy dowiedzą się jak ważnym elementem wyposażenia była skrzynia, do czego służyła. Następnie samodzielnie wykonają dekorację drewnianej miniaturowej skrzyneczki, która stanie się wspaniałą pamiątką.
Czas trwania zajęć: 75 min.
Miejsce zajęć: Muzeum –Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.
Opłata za zajęcia warsztatowe: 5,40 zł/os.
Godz.: 13:00
Data: sobota – 10.12.2016 r.
Szczegółowe informacje i rezerwacja:
Tel. 32-613-40-62 , e-mail: edukacja@mnpe.pl.
Warsztaty będą realizowane przy zapisie minimum 10 osób.
Serdecznie zapraszamy

W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę – zwyczaje Bożego Narodzenia

Serdecznie zapraszamy do naszego skansenu na zajęcia umilające oczekiwanie na najbardziej radosne Święta! Tylko u nas, w klimatycznym wnętrzu dawnego drewnianego domu opowiadamy dzieciom i młodzieży o zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem. Uczymy robić tradycyjne ozdoby – np. jeżyka z bibuły. Każde dziecko wynosi z zajęć własny „świat” – czyli tradycyjną ozdobę z opłatków i koszyczek na choinkę.

Jeżeli nie macie Państwo pomysłu jak zorganizować wizytę świętego Mikołaja w szkole, informujemy, że jedyny prawdziwy  mieszka  w naszym skansenie i chętnie wręczy prezenty dzieciom przy okazji zajęć (w zakupach tych prezentów zawsze pomagają rodzice).

Zajęcia pt. W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę – zwyczaje świąt Bożego Narodzenia odbywają się w ogrzewanym pomieszczeniu.

Zapisy pod nr telefonu: 032 613-40-62 w godz. 8.00 do 18.00.

Obrazek dla każdego – fabryczne obrazy z przełomu XIX i XX wieku

Wystawa prezentuje zbiory Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu oraz Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.

 

Był czas, gdy ściany izb i pokojów ozdobiły obrazy wytwarzane w fabrykach obrazów. Drukowane w hurtowych ilościach, stanowiły namiastkę sztuki wysokiej, do tej pory dostępnej tylko bardziej zamożnym. Od połowy XIX wieku niemal każdego stać było na oleodruki kupione na jarmarku, w czasie pielgrzymki, w miejskiej księgarni, a także otrzymanymi w prezencie od krewnych lub pracodawców (np. na zakończenie służby). Zadaniem obrazów fabrycznych było naśladowanie obrazów olejnych. Tę rolę najlepiej spełniały oleodruki, które adresowano do niewyrobionych artystycznie odbiorców ze wsi i miasteczek.

 

Rozpowszechnienie obrazów umożliwił rozwijający się w 2. połowie XIX wieku przemysł reprodukcyjny, który stwarzał warunki do masowego drukowania dzieł każdego rodzaju, rozmiaru i wielkości. Reprodukcje obrazów najpierw pojawiły się w domu mieszczańskim, skąd szybko trafiły do białych izb wiejskich chałup i pokojów robotniczych mieszkań. Stosunkowo szybko stały się wyrazem upodobań artystycznych chłopów i robotników.

 

Dziś obrazy fabryczne znajdują coraz więcej wielbicieli, którzy doceniają wartość bogato ornamentowanych i zdobionych błyszczącą miką druków XIX-wiecznych, a także – jakże słodkich w swej naiwności – obrazów pląsających nimf i panien śniących o zamążpójściu. Warto więc przypomnieć sobie zapomniany świat obrazów fabrycznych, tym bardziej, że charakterystyczną cechą znakomitej ich większości jest pozytywny i optymistyczny przekaz.

 

 

Elżbieta Oficjalska,

 kustosz Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

               o1s

    o2s

 

              o3s

 

 

      o4s

 

              o5s

 

    o6s

 

       o7s

   

o8s

 

Wystawa czasowa: Obrazek dla każdego – fabryczne obrazy z przełomu XIX i XX wieku”

Czas ekspozycji: 12 września 2016 – 28 lutego 2017 r .

Miejsce ekspozycji: Dwór z Drogini. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Autorka wystawy: Elżbieta Oficjalska, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Scenariusz i realizacja: Izabela Okręglicka

Eksponaty: zbiory Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu oraz Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Współpraca: Mirosław Grzywnowicz

Przetarg Skansenova

Środa, 20 lipca 2016 r.


Informacja o wyborze wykonawcy zadania:
“Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA”

Numer ogłoszenia – 128599-2016 
Data zamieszczenia: 11.07.2016 r.

 

Pobierz:

 

 


 

Poniedziałek, 11 Lipiec, 2016

 

Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA

 

Zadanie pod nazwą: Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano – wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 128599-2016

z dnia 11.07.2016 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu – usługa

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 1. 1.Zamawiający:

Nazwa i adres:

 1. 1.Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-11-38-068, REGON 000282122

strona internetowa: www.muzeum.sacz.pl

e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl

tel. 18 443-77-08, fax. 18 443-78-65

jako Zamawiający Prowadzący Postępowanie

 

 1. 2.Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Rynek 3; 33-100 Tarnów, NIP 873-000-76-51, REGON 850012309

 1. 3.Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

ul. Wróblewskiego 10a: 38-300 Gorlice, NIP 738-207-14-96, REGON 120588010

 1. 4.Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

ul. Podzamcze 1; 32-551 Babice, NIP 628-214-64-84, REGON 120385719

 1. 5.Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

34-484 Zubrzyca Górna, NIP 735-10-20-718, REGON 492047204

 1. 6.Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej

Sidzina bn., 34 – 236 Sidzina, NIP 552-16-83-688, REGON 120900357

 1. 7.Gmina Dobczyce

Rynek 26, 32-140 Dobczyce, NIP 681-10-04-443, REGON 351555424

Określenie trybu zamówienia; przetarg nieograniczony.

 1. a.Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.sacz.pl, www.muzeum.tarnow.pl, www.muzeum.gorlice.pl, www.mnpe.pl, www.orawa.eu, www.skansen.bystra-sidzina.net, www.dobczyce.pl

Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego,

 1. 2.Określenie przedmiotu zamówienia.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano – wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

3.A

– Opracowanie dokumentacji budowlanej, budowlano – wykonawczej, programów konserwatorskich i dokumentacji kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez 7 Partnerów Projektu pn. SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej w tym: przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii lub innych dokumentów urzędowych bądź prywatnych wymaganych do prawidłowej realizacji projektu w szczególności uzgodnień dokumentacji z właściwymi Instytucjami jak np. Konserwator Zabytków, Regionalny Konserwator Przyrody. Uzyskanie zawsze, kiedy będzie to wynikać z obowiązujących przepisów, pozwolenia na budowę, uzyskiwanie wszelkich opinii, decyzji lub uzgodnień niezbędnych do uzyskania ww. pozwolenia na budowę. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji. Zestawienie poszczególnych zadań inwestycyjnych i podmiotów ich realizujących ujęto w tabeli nr 1 S. Szczegółowy przedmiot zamówienia, założenia projektowe oraz zakres oczekiwanej dokumentacji projektowej szczegółowo określono w Załącznikach Nr: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 4, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7 do SIWZ.

Tabela nr 1. Zestawienie poszczególnych zadań inwestycyjnych, podmiotów ich realizujących i odbierających przedmiot zamówienia w zakresie określonym w pkt.3A.

 

tabelka

 

3B

– Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym: Wniosku Aplikacyjnego (wraz z załącznikami), Studium Wykonalności dla Projektu pn. SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Szczegółowe wytyczne odnośnie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej określono w Załączniku Nr 8 do SIWZ.

3C

– Opracowanie analizy popytu dla Projektu pn. SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu, planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Szczegółowe wytyczne odnośnie sporządzenia analizy popytu określono w Załączniku Nr 9 do SIWZ.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

CPV: 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 1. 1.Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 2. 2.CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2016r.
 3. 3.WADIUM: Tak
 4. 4.Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5.000 zł.
 5. 5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 1. 6.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający prowadzący postępowanie nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. 7.Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki i wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej po 2 usługi polegające na wykonaniu:

– dokumentacji budowlanej, budowlano-wykonawczej (np. dokumentacji ogólnobudowlanej, dokumentacji instalacyjnej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej) dla zadań inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł (netto) każde.

– dokumentacji aplikacyjnej dla projektów inwestycyjnych z zakresu kultury lub ochrony zabytków o wartości nie mniejszej niż 8 mln zł (netto) każde, starających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. Za dokumentację aplikacyjną należy rozumieć: wniosek aplikacyjny + studium wykonalności lub wniosek aplikacyjny + biznesplan.

– analiz popytu opracowanych dla projektów inwestycyjnych z zakresu kultury lub ochrony zabytków o wartości nie mniejszej niż 8 mln zł (netto) każde.

 1. 8.Potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający prowadzący postępowanie nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. 9.Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający prowadzący postępowanie nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. 10.Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający prowadzący postępowanie nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. 11.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz wartości i zakresu, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i należnościami podatkowymi, wystawione przez właściwe organy

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 1. 12.KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90 %
 • 2 – Doświadczenie Wykonawcy – 10 %
 1. 13.ZMIANA UMOWY

Zamawiający określają następujące okoliczności zmiany postanowień umowy, w następujących przypadkach:

 1. a.pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowym lub 1 miesiąca od daty wystąpienia, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu,
 2. b.w trakcie dokonywania bieżących uzgodnień z Zamawiającym, inną instytucją lub osobą fizyczną nastąpiła istotna zmiana w zakresie rozwiązań projektowych,
 3. c.zaistniały okoliczności wpływające na wykonanie przedmiotu umowy z tytułu spraw terenowo – prawnych,
 4. d.Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie prac projektowych,
 5. e.nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
 6. f.zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:

         protesty mieszkańców lub innych osób prawnych,

         pojawienie się nowszej technologii wykonania projektowanych robót, pozwalającej na podwyższenie standardu nowej funkcji budynku lub zaoszczędzenie kosztów wykonania przebudowy lub eksploatacji obiektu.

 1. 21.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2016r. godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz.
 2. 22.Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020..

 1. 23.Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: NIE

Załączniki:

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Załącznik Nr 1a do SIWZ

3.Załącznik Nr 1b do SIWZ

4.Załącznik Nr 1c do SIWZ

5.Załącznik Nr 1d do SIWZ

6.Załącznik Nr 1e do SIWZ

7.Załącznik Nr 2a do SIWZ

8.Załącznik Nr 2b do SIWZ

9.Załącznik Nr 2c do SIWZ

10.Załącznik Nr 2d do SIWZ

11.Załącznik Nr 3a do SIWZ

12.Załącznik Nr 3b do SIWZ

13.Załącznik Nr 3c do SIWZ

14.Załącznik Nr 4 do SIWZ

15.Załącznik Nr 5a do SIWZ

16.Załącznik Nr 5b do SIWZ

17.Załącznik Nr 5c do SIWZ

18.Załącznik Nr 6a do SIWZ

19.Załącznik Nr 6b do SIWZ

20.Załącznik Nr 7 do SIWZ

21.Załącznik Nr 8 do SIWZ

22.Załącznik Nr 9 do SIWZ

23.Załącznik Nr 10 do SIWZ

24.Załącznik Nr 11 do SIWZ

25.Załącznik Nr 12 do SIWZ

26.Załącznik Nr 13 do SIWZ

27.Załącznik Nr 14 do SIWZ

28.Załącznik Nr 15 do SIWZ

 

 

 

 

 

Przetarg wniosek zamek

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Babice: Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 6.1.1., wraz z załącznikami, w tym w szczególności wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej dla inwestycji polegającej na konserwacji Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów

Numer ogłoszenia: 50786 – 2016; data zamieszczenia: 07.03.2016

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

numer ogłoszenia w BZP: 39280 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Wygiełzów ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice, woj. małopolskie, tel. 032 646 28 10, faks 032 622 87 49.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Muzeum – Instytucja Kultury podległa Urzędowi Marszałkowskiemu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 6.1.1., wraz z załącznikami, w tym w szczególności wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej dla inwestycji polegającej na konserwacji Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 6.1.1., w tym wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej dla inwestycji polegającej na konserwacji Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów.

2.  W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące elementy:

     a. dokumentacja projektowa obejmująca:

         i. Pełny program konserwatorski

         ii. Ekspertyzę konstrukcyjną

         iii. Projekt budowlany i wykonawczy z zakresie:

             – architektury

             – Punkt Obsługi Turystycznej

             – pomieszczenie ochrony

             – konserwacja murów

             – konserwacja otworów okiennych

             – uzupełnienie kamieniarki w działobitniach

             – konserwacja murów wieży

             – nowe stropy nad salą biskupią i salami przyległymi

             – nowy strop nad kaplicą

             – schody do wejścia na wieżę

             – wymiana schodów betonowych na drugie piętro

             – schody zewnętrzne w ogrodach

             – wymiana nawierzchni stropów nad salami wystawowymi pierwszego pietra

             – konstrukcji

             – instalacji elektrycznych

             – instalacji odgromowej

             – instalacji alarmowej

             – instalacji wodno-kanalizacyjnych

             – wentylacji mechanicznej POT

             – drogowym ( droga na podzamczu)

         iv. Przedmiary i kosztorys inwestorski;

            – wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę jako pełnomocnik Zamawiającego oraz uzyskiwaniem wszelkich opinii, decyzji lub uzgodnień niezbędnych do uzyskania ww. pozwolenia na budowę.

    b. przygotowanie gotowego do złożenia wniosku o dofinansowanie i nadzór nad złożeniem go przez Zamawiającego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych;

    c. Pozostałe załączniki, w tym analizy wymagane przez Instytucję Zarządzającą, o którym mowa w pkt. b. powyżej. W tym w szczególności:

         i. Analiza finansowa i ekonomiczna;

         ii. Analiza popytu.

3.  Wykonawca uzyska, działając jako pełnomocnik Zamawiającego, decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie objętym dokumentacją projektową. Jeśli będzie to konieczne dla osiągnięcia ww. celu, Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie lub inne dokumenty urzędowe bądź prywatne.

4.  Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 lit. a powyżej nie obejmuje projektu nowej ekspozycji wystawienniczej i projektu wnętrz z nią związanych.

5.  Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z:

   a. Koncepcją funkcjonalno – użytkową oraz wielobranżową koncepcją projektową Zamku Lipowiec stanowiącymi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji;

    b. ofertą złożoną przez Wykonawcę w przetargu,

    c. wytycznymi Zamawiającego, zarówno złożonymi na etapie przetargu, w trakcie negocjacji z Wykonawcą przed zawarciem umowy jak i w trakcie jej wykonywania;

    d. wszelkimi wymogami prawa i wiedzy mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy.

6.  Do obowiązków oferenta należy uzgodnienie dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, Regionalnym Konserwatorem Przyrody oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie.

Zamówienie zostanie wykonane nie później niż do dnia 31.07.2016, przy czym Zamawiający wymaga dochowania następujących terminów częściowych:

Etap I

a) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu do odbioru kompletnej dokumentacji projektowej w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy;

b) złożenie kompletnego projektu budowlanego do Starostwa Powiatowego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami lub dokumentami – w celu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru ad. a.;

c) uzyskanie pozwolenia na budowę jako pełnomocnik Zamawiającego – do dnia 31 lipca 2016;

Etap II

d) Wykonanie treści wniosku wraz z pozostałymi załącznikami do wniosku aplikacyjnego, w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy;

e) Przedstawienie do odbioru kompletnego wniosku aplikacyjnego w terminie 75 dni od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 15 maja 2016;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.24.10.00-9,

71.22.00.00-6,

71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

 

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maciej Kozub – Architektoniczna Pracownia Projektowa, Oś. Kolorowe 12/19, 31-939 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
 • BUK INVEST Sp. z o.o., Ul. Nuszkiewicza 19/29, 31-422 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 163.000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 162.036,00 / Oferta z najwyższą ceną: 163.000,00
 • Waluta: PLN.

Wygiełzów, 02.03.2016 r.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje, że w przetargu nieograniczonym „Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 6.1.1., wraz z załącznikami, w tym w szczególności wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej dla inwestycji polegającej na konserwacji Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.02.2016 pod numerem: 39280 – 2016 wartość kosztorysowa zamówienia brutto została określona na sumę 165.000,00 pln netto / 202.950,00 pln brutto i taką sumę zamawiający zabezpieczył na wykonanie zadania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wzięło udział 2 oferentów proponując wykonanie zadania za następujące kwoty:

Oferta nr 1

RYSY Architekci Rafał Sieraczyński

ul. Topolowa 2/91

05 – 500 Mysiadło

Cena ofertowa wykonania zadania : 162.036,00 zł netto / 199.305,00 zł brutto

Termin wykonania zadania 45 dni.

Oferta nr 2

Konsorcjum firm

Maciej Kozub – Architektoniczna Pracownia Projektowa,

Oś. Kolorowe 12/19, 31 – 939 Kraków,

BUK INVEST Sp. z o.o.

Ul. Nuszkiewicza 19/29, 31 – 422 Kraków

Cena ofertowa wykonania zadania: 163.000,00 zł netto / 200.490,00 zł brutto

Termin wykonania zadania 21 dni.

O ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni faksem lub e – mailem oraz za pomocą listów poleconych. Wyniki przetargu i informacja o zamiarze zawarcia umowy, zostaną opublikowane także na stronie internetowej zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Babice: Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 6.1.1., wraz z załącznikami, w tym w szczególności wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej dla inwestycji polegającej na konserwacji Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów
Numer ogłoszenia: 39280 – 2016; data zamieszczenia: 22.02.2016

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Adres ogłoszenia w B.Z.P.: 

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39280&rok=2016-02-22

 

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec , Wygiełzów ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice, woj. małopolskie, tel. 032 646 28 10, faks 032 622 87 49.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Muzeum – Instytucja Kultury podległa Urzędowi Marszałkowskiemu..

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 6.1.1., wraz z załącznikami, w tym w szczególności wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej dla inwestycji polegającej na konserwacji Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 6.1.1., w tym wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej dla inwestycji polegającej na konserwacji Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów.

2.  W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące elementy:

     a. dokumentacja projektowa obejmująca:

         i. Pełny program konserwatorski

         ii. Ekspertyzę konstrukcyjną

         iii. Projekt budowlany i wykonawczy z zakresie:

             – architektury

             – Punkt Obsługi Turystycznej

             – pomieszczenie ochrony

             – konserwacja murów

             – konserwacja otworów okiennych

             – uzupełnienie kamieniarki w działobitniach

             – konserwacja murów wieży

             – nowe stropy nad salą biskupią i salami przyległymi

             – nowy strop nad kaplicą

             – schody do wejścia na wieżę

             – wymiana schodów betonowych na drugie piętro

             – schody zewnętrzne w ogrodach

             – wymiana nawierzchni stropów nad salami wystawowymi pierwszego pietra

             – konstrukcji

             – instalacji elektrycznych

             – instalacji odgromowej

             – instalacji alarmowej

             – instalacji wodno-kanalizacyjnych

             – wentylacji mechanicznej POT

             – drogowym ( droga na podzamczu)

         iv. Przedmiary i kosztorys inwestorski;

            – wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę jako pełnomocnik Zamawiającego oraz uzyskiwaniem wszelkich opinii, decyzji lub uzgodnień niezbędnych do uzyskania ww. pozwolenia na budowę.

    b. przygotowanie gotowego do złożenia wniosku o dofinansowanie i nadzór nad złożeniem go przez Zamawiającego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych;

    c. Pozostałe załączniki, w tym analizy wymagane przez Instytucję Zarządzającą, o którym mowa w pkt. b. powyżej. W tym w szczególności:

         i. Analiza finansowa i ekonomiczna;

         ii. Analiza popytu.

3.  Wykonawca uzyska, działając jako pełnomocnik Zamawiającego, decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie objętym dokumentacją projektową. Jeśli będzie to konieczne dla osiągnięcia ww. celu, Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie lub inne dokumenty urzędowe bądź prywatne.

4.  Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 lit. a powyżej nie obejmuje projektu nowej ekspozycji wystawienniczej i projektu wnętrz z nią związanych.

5.  Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z:

   a. Koncepcją funkcjonalno – użytkową oraz wielobranżową koncepcją projektową Zamku Lipowiec stanowiącymi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji;

    b. ofertą złożoną przez Wykonawcę w przetargu,

    c. wytycznymi Zamawiającego, zarówno złożonymi na etapie przetargu, w trakcie negocjacji z Wykonawcą przed zawarciem umowy jak i w trakcie jej wykonywania;

    d. wszelkimi wymogami prawa i wiedzy mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy.

6.  Do obowiązków oferenta należy uzgodnienie dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, Regionalnym Konserwatorem Przyrody oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie.

Zamówienie zostanie wykonane nie później niż do dnia 31.07.2016, przy czym Zamawiający wymaga dochowania następujących terminów częściowych:

Etap I

a) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu do odbioru kompletnej dokumentacji projektowej w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy;

b) złożenie kompletnego projektu budowlanego do Starostwa Powiatowego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami lub dokumentami – w celu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru ad. a.;

c) uzyskanie pozwolenia na budowę jako pełnomocnik Zamawiającego – do dnia 31 lipca 2016;

Etap II

d) Wykonanie treści wniosku wraz z pozostałymi załącznikami do wniosku aplikacyjnego, w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy;

e) Przedstawienie do odbioru kompletnego wniosku aplikacyjnego w terminie 75 dni od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 15 maja 2016;.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.24.10.00-9,

71.22.00.00-6,

71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.07.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie prowadzona na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), według formuły spełnia – nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej:

a) 3 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej projekt budowlany w formie i w szczegółowości niezbędnej do uzyskania na jego podstawie pozwolenia na budowę o wartości nie mniejszej niż 60 000 PLN netto każda, w tym przynajmniej jednej dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków; oraz

b) 3 usługi polegające na przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o środki europejskie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną dla projektów inwestycyjnych z zakresu dziedzictwa kulturowego, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu wykonanych usług, określonego w Rozdziale VI SIWZ, według kryterium spełnia/nie spełnia. W przypadku dokumentu wyrażonego w walucie obcej, do przeliczenia jego wartości Zamawiający zastosuje kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty wszczęcia niniejszego postępowania.

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie prowadzona na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), według formuły spełnia – nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie prowadzona na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), według formuły spełnia – nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują co najmniej:

a) jedną osobą legitymującą się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5-o letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji głównego projektanta, – która będzie pełniła funkcję głównego projektanta;

b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane z branży konstrukcyjno-budowlanej – która będzie pełniła funkcję projektanta konstrukcji;

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie prowadzona na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), według formuły spełnia – nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 – Cena – 90

2 – Termin wykonania dokumentacji projektowej w Etapie I – 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.mnpe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=67
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Wygiełzów, ul Podzamcze 1 32 – 551 Babice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

01.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Wygiełzów, ul Podzamcze 1 32 – 551 Babice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej Zamek Lipowiec

 

Zał. nr 7 Istotne postanowienia umowy

 

Dokumentacja projektowa:

Zał. nr 6 Program funkcjonalno uzytkowy

 

Zał. nr 6 Koncepcja funkcjonalno użytkowa

 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Rys 101 rzut piwnic 200

Rys 102 rzut parteru 200

Rys 103 rzut 1 piętra 200

Rys 104 rzut 2 piętra 100

Rys 104 rzut 2 piętra 200

Rys 105 rzut wieży poziom wejscia 100

Rys 105 rzut wieży poziom wejścia 200

Rys 106 rzut wieży 1 działobitnia 100

Rys 106 rzut wieży 1 działobitnia 200

Rys 107 rzut wieży 2 działobitnia 200

Rys 107 zut wieży 2 działobitnia 100

Rys 201 przekrój I-I 200

Rys 202 przekrój II-II 100

Rys 202 przekrój II-II 200

Szkic koncepcyjny brama wyjściowa z tablicą informacyjną

Szkic koncepcyjny brama zamku

Szkic koncepcyjny dojścia do kas i ławki

Szkic koncepcyjny kloaka

Szkic koncepcyjny kuchnia

Szkic koncepcyjny ławka i oczko wodne

Szkic koncepcyjny magazyn

Szkic koncepcyjny refektarz

Szkic koncepcyjny sień

Szkic koncepcyjny skarbiec

Szkic koncepcyjny zaplecze Zamek

Ogłoszenie o przetargu wynajem lokalu Zamek Lipowiec 2015

Wygiełzów, 05.03.2015r.

 

Ogłoszenie o wynikach  przetargu nr KS/2015 – 1/15

na najem lokalu użytkowego

 

 

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje o zakończeniu postępowania przetargowego nr KS/2015 – 1/15 
przeprowadzonego w dniu 05.03. 2015 r.

 

Postępowanie dotyczyło wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2 będącego własnością Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, zlokalizowanego w obiekcie Zamek Lipowiec, przeznaczonego na działalność gospodarczą polegająca na prowadzeniu kawiarni wraz z możliwością urządzenia i korzystania z ogródka na dolnym dziedzińcu Zamku Lipowiec

 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w dniu 18.02.2015 r. na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

 

W przetargu wzięło udział dwóch oferentów:

 

 1. 1.Adam Warchoł Firma Produkcyjno – Handlowa „Adis”, Mętków, ul. Św. Floriana 36a, 32 – 551 Babice.
 2. 2.Iwona Asboth Jadłodajnia Ząbek Czosnku, Kraków, ul Republiki Korczakowskiej 7, 
  30 – 809 Kraków.

 

Wybrano ofertę Iwona Asboth Jadłodajnia Ząbek Czosnku, Kraków, 
ul Republiki Korczakowskiej 7, 30 – 809 Kraków.

 

 

Oferent dotrzymał wszystkich warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz złożył prawidłową ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów, proponując wysokość czynszu w kwocie netto 40 zł/netto miesięcznie za metr kwadratowy powierzchni.

Wobec zgodnej z oczekiwaniami Muzeum wysokości czynszu, postępowanie zostało rozstrzygnięte.

 

 


Wygiełzów, dnia 18.02.2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 1/15

na najem lokalu użytkowego

 

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie, ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice, ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2, położonego w obiekcie Zamek Lipowiec wraz z możliwością urządzenia i korzystania z ogródka na dolnym dziedzińcu  Zamku Lipowiec

 

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą polegająca na prowadzeniu kawiarni.

Lokal składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 12 m2.

Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną.

 

O wyborze oferenta decydować będzie zaoferowana wysokość miesięcznego czynszu najmu netto za m2. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu a to: opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości.

 

Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 05.03.2015 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Muzeum w Wygiełzowie przy ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

Ofert w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na wynajem lokalu na Zamku Lipowiec” należy składać w terminie do dnia 05.03.2015 r. do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1.

 

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

 

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Do oferty należy obowiązkowo załączyć wskazane w niej dokumenty.

 

Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie,
 2. nie zawiera danych wymaganych w ogłoszeniu, lub dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,

 

O odrzuceniu oferty Muzeum zawiadomi oferenta.

 

O wyniku przetargu organizator zawiadomi oferentów na piśmie.

 

Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferował najwyższy czynsz najmu.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 października 2017 r.

 

Oferent, który zaoferował najwyższy czynsz jako wygrywający przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu.

 

Muzeum jako organizator przetargu ma prawo uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela :

 

Marcin Koziołek – tel/fax 32 622 87 49, 32 646 28 10, dokumentacja@mnpe.pl

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum oraz podlega ogłoszeniu wraz z projektem umowy na stronie internetowej Muzeum www.mnpe.pl. Ogłoszenie o przetargu można otrzymać także w sekretariacie Muzeum w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

 

Wzór umowy.

 

Formularz ofertowy.

 

 

Ogłoszenie przetarg parking 2014 zm

 

 

 

 Wygiełzów, dnia 07.11.2014 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nr KS/2015 – 5/14 na najem części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 802, o powierzchni 15 m2, na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum, w celu prowadzenia działalności handlowej.

 

 

 Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje o rozstzrygnięciu przetargu  nr KS/2015 – 5/14 na najem części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 802, o powierzchni 15 m2, na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum, w celu prowadzenia działalności handlowej.

 

 

 

 

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą polegająca na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie małej gastronomii z możliwością posadowienia na ten cel drewnianego kiosku.

 

 

 

 

W przetargu wziął udział jeden oferent:

 

 1. Adam Warchoł Firma Produkcyjno – Handlowa „Adis”, Mętków, ul. Św. Floriana 36a, 32 – 551 Babice.

 

 

 

Oferent dotrzymał wszystkich warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz złożył prawidłową ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów, proponując wysokość czynszu w kwocie  12 zł/netto miesięcznie za metr kwadratowy powierzchni.  Wobec braku innych ofert oraz zgodnej z oczekiwaniami Muzeum wysokości czynszu przetarg został rozstrzygnięty.

 

 


 

 

Wygiełzów, dnia 21.10.2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 5/14

na najem części nieruchomości gruntowej
na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum.

 

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie, ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice

ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 802, o powierzchni 15 m2, na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum, w celu prowadzenia działalności handlowej.

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą polegająca na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie małej gastronomii z możliwością posadowienia na ten cel drewnianego kiosku.

 

O wyborze oferenta decydować będzie zaoferowana wysokość miesięcznego czynszu najmu netto za m2.

 

Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 05.11.2014 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Muzeum w Wygiełzowie przy ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na wynajem części nieruchomości gruntowej na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum.” należy składać w terminie do dnia 04.11.2014 r. do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1.

 

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

 

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Do oferty należy obowiązkowo załączyć wskazane w niej dokumenty.

 

Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie,
 2. nie zwiera danych wymaganych w ogłoszeniu, lub dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,

 

O odrzuceniu oferty Muzeum zawiadomi oferenta.

 

O wyniku przetargu organizator zawiadomi oferentów na piśmie.

 

Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferował najwyższy czynsz najmu.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 października 2017 r.

 

Oferent, który zaoferował najwyższy czynsz jako wygrywający przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu.

 

Muzeum jako organizator przetargu ma prawo uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela :

Marcin Koziołek – tel/fax 32 622 87 49, 32 646 28 10, dokumentacja@mnpe.pl

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum oraz podlega ogłoszeniu wraz z projektem umowy na stronie internetowej Muzeum www.mnpe.pl. Ogłoszenie o przetargu można otrzymać także w sekretariacie Muzeum w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

 

Wzór umowy

 Formularz ofertowy

 

 

 

Ogłoszenie przetarg parking 2014

 

Wygiełzów, dnia 20.10.2014 r.

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr KS/2015 – 4/14
na najem części nieruchomości gruntowej 
na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum.

 

 

   W związku z błędnym opisem przedmiotu postępowania w przetargu nr KS/2015 – 4/14 Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec unieważnia w/w postępowanie.

 

 

 


 

Wygiełzów, dnia 16.10.2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 4/14

na najem części nieruchomości gruntowej
na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum.

 

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie, ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 802, o powierzchni 15 m2, na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum, w celu prowadzenia działalności handlowej.

 

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą polegająca na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie małej gastronomii  w posadowionym na ten cel drewnianym kiosku.

 

O wyborze oferenta decydować będzie zaoferowana wysokość miesięcznego czynszu najmu netto za m2.

 

Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 30.10.2014 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Muzeum w Wygiełzowie przy ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

Ofert w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na wynajem części nieruchomości gruntowej na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum.” należy składać w terminie do dnia 30.10.2014 r. do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1.

 

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

 

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Do oferty należy obowiązkowo załączyć wskazane w niej dokumenty.

 

Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie,
 2. nie zwiera danych wymaganych w ogłoszeniu, lub dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,

 

O odrzuceniu oferty Muzeum zawiadomi oferenta.

 

O wyniku przetargu organizator zawiadomi oferentów na piśmie.

 

Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferował najwyższy czynsz najmu.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 października 2017 r.

 

Oferent, który zaoferował najwyższy czynsz jako wygrywający przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu.

 

Muzeum jako organizator przetargu ma prawo uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela :

Marcin Koziołek – tel/fax 32 622 87 49, 32 646 28 10, dokumentacja@mnpe.pl

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum oraz podlega ogłoszeniu wraz z projektem umowy na stronie internetowej Muzeum www.mnpe.pl. Ogłoszenie o przetargu można otrzymać także w sekretariacie Muzeum w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

 

Wzór umowy

 

Formularz ofertowy

 

 

Ogłoszenie przetarg dom z Alwerni 2014

 

 

Wygiełzów, dnia 30.10.2014 r.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr KS/2015 – 3/14 na najem lokalu użytkowego o powierzchni 16 m2, położonego w obiekcie Dom z Alwerni na terenie Muzeum.

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje, że w postępowaniu nr Ks/2015 – 1/14 na najem lokalu użytkowego o powierzchni 16 m2, położonego w obiekcie Dom z Alwerni na terenie Muzeum, wpłynęła jedna oferta złożona przez Adam Warchoł Firma Produkcyjno – Handlowa „Adis”, Mętków, ul. Św. Floriana 36a, 32 – 551 Babice.

 

Jako że zaproponowane stawki czynszu nie spełniały oczekiwań Ogłaszającego postepowanie zostało unieważnione

 

 


 

Wygiełzów, dnia 16.10.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 3/14
na najem lokalu użytkowego

 

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie, ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 16 m2, położonego w obiekcie Dom z Alwerni na terenie Muzeum.

 

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą polegająca na sprzedaży pamiątek.

 

Lokal składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 16 m2 . Dopuszcza się możliwość wystawienia w sąsiedztwie lokalu, kramu z pamiątkami o powierzchni 2 m2.

 

Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i eksponaty muzealne stanowiące wystrój wnętrza:

 1. 1.MNPE/E 2653 – kasa sklepowa
 2. 2.MNPE/E 1905 – liczydło
 3. 3.MNPE/E 2393 – półka na szkła do lamp naftowych
 4. 4.MNPE/E 2605 – butelki
 5. 5.MNPE/E 2649 – butelki
 6. 6.MNPE/E 2396 – butelka
 7. 7.MNPE/E 2328 – butelka
 8. 8.MNPE/E 3041 – ramka ze świadectwem przemysłowym
 9. 9.MNPE/E 2620 – obraz Matka Boska Różańcowa
 10. 10.MNPE/E 2651 – regały sklepowe
 11. 11.MNPE/E 2655 – szafka Knorr
 12. 12.MNPE/E– kałamarze
 13. 13.MNPE/E 2394 – słoje szklane
 14. 14.MNPE/E 2285 – zgniatacz korków
 15. 15.MNPE/E 2845 – puszka metalowa „Pischinger”
 16. 16.MNPE/E 2660 – puszki metalowe na cukier
 17. 17.MNPE/E 2659 – skrzynka drewniana „Koch-i-nooor”
 18. 18.MNPE/E 1427 – stół
 19. 19.MNPE/E 2656 – szafka Maggi
 20. 20.MNPE/E 2632 – beczka klepkowa
 21. 21.MNPE/E 1665 – waga szalkowa z szalkami
 22. 22.MNPE/E 2007 –szafeczka drewniana
 23. 23.MNPE/E 310 – waga dźwigniowa
 24. 24.MNPE/E– waga metalowa
 25. 25.MNPE/E 2817 – pudełko metalowe na papierosy
 26. 26.MNPE/E– pudełko metalowe na papierosy
 27. 27.MNPE/BW 285 – lampa naftowa
 28. 28.MNPE/MP 122(1-2) – skrzynka metalowa na butelki
 29. 29.MNPE/BW 433(1-3) – butelki
 30. 30.MNPE/BW 592/3 – butelki
 31. 31.MNPE/MP 128(2-3) – kałamarze
 32. 32.MNPE/MH 58, 61, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 – pudełka z bibułami na papierosy

 

a także obiekty bez sygnatury:

 

 1. 1.talerze – (4 szt.)
 2. 2.ławka drewniana
 3. 3.szkła do lamp naftowych – (4 szt.)
 4. 4.butelki – (2 szt.)
 5. 5.pudełko po zapałkach Ruch Chorzów

 

O wyborze oferenta decydować będzie zaoferowana wysokość czynszu najmu netto za m2 lokalu.

 

Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 30.10.2014 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Muzeum w Wygiełzowie przy ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

Ofert w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na wynajem lokalu w Domu z Alwerni” należy składać w terminie do dnia 30.10.2014 r. do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1.

 

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

 

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Do oferty należy obowiązkowo załączyć wskazane w niej dokumenty.

 

Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie,
 2. nie zwiera danych wymaganych w ogłoszeniu, lub dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,

O odrzuceniu oferty Muzeum zawiadomi oferenta.

 

O wyniku przetargu organizator zawiadomi oferentów na piśmie.

 

Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferował najwyższy czynsz najmu.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 października 2017 r.

 

Oferent, który zaoferował najwyższy czynsz jako wygrywający przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu.

 

Muzeum jako organizator przetargu ma prawo uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela :

Marcin Koziołek – tel/fax 32 622 87 49, 32 646 28 10, dokumentacja@mnpe.pl

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum oraz podlega ogłoszeniu wraz z projektem umowy na stronie internetowej Muzeum www.mnpe.pl. Ogłoszenie o przetargu można otrzymać także w sekretariacie Muzeum w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

 

Wzór umowy

 

Formularz ofertowy

 

Ustawienia